About Us

ABOUT HYDROQUIP

COMPANY BUSINESS


กลุ่มบริษัทเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุก โดยกลุ่มบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน ในเน้นประเภทสินค้าที่แตกต่างกันตามประเภทของลูกค้าแตกต่างกันของแต่ละบริษัท

 1. บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) - ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
 2. บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด - ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 3. บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด - ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
   

COMPANY HISTORY


บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทรานสมาร์ท จำกัด ถูกก่อตั้งโดยนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในปี 2543 จากประสบการณ์การการทำงานของนายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตามการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม รวมถึงการขยายภาคการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในรถบรรทุกเพื่อเพิ่มจำนวนรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีของอุปกรณ์ในรถบรรทุกให้มีความทันสมัย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของรถบรรทุกให้สูงขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างการขนส่งให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

บริษัทเริ่มต้นจากการนำเข้าอุปกรณ์วัด (Data Logger) และบันทึกอุณหภูมิสำหรับรถบรรทุก (Temperature Recorder) เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งเอกชน สามารถเก็บข้อมูลระหว่างการขนส่ง ทั้งข้อมูลความเร็วรถ อุณหภูมิห้องเย็น เป็นต้น เพื่อช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าที่รับจ้างขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการขนส่ง และสามารถแก้ไขปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานในธุรกิจการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักให้ฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุก และได้นำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกประเภทอื่นในเวลาต่อมา

จากการที่บริษัทสร้างสมประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกจนกระทั่งเป็นผู้รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการรถบรรทุกในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทำให้ต่อมาบริษัทได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตอุปกรณ์รถบรรทุกแนวหน้าระดับโลกให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายผู้ผลิตทั่วโลก เช่น เครนยี่ห้อ FASSI ปั๊มไฮดรอลิคยี่ห้อ Hydrocar จากผู้ผลิตสัญชาติอิตาลี ลิฟท์ท้ายรถบรรทุกยี่ห้อ Palfinger ระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือนยี่ห้อ Gigant จากผู้ผลิตสัญชาติเยอรมัน รถกระเช้าไฟฟ้ายี่ห้อ ETI รอกไฟฟ้ายี่ห้อ Ramsey จากผู้ผลิตสัญชาติอเมริกา ระบบทำความเย็นสำหรับรถห้องเย็นยี่ห้อ Dongin จากผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี เป็นต้น โดยผู้ผลิตดังกล่าวได้แต่งตั้งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและภูมิภาคในบางกลุ่มสินค้า ทั้งแบบให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) และแบบไม่จำกัดสิทธิ (Non-exclusive) โดยถึงแม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลักของกลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบรถบรรทุกได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้ง เครน ลิฟท์ท้าย ช่วงล่างและระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ABS ระบบทำความเย็น ตู้คอนเทนเนอร์บนรถบรรทุก ระบบ GPS รวมถึงสินค้าขนาดเล็ก เช่น มานพลาสติก เทปสะท้อนแสง และไฟ LED เป็นต้น นอกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์รถบรรทุกที่หลากหลาย บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายรถบรรทุก หรือยานยนต์เฉพาะทาง ให้ทั้งแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่หลากหลาย
เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการที่บริษัทได้เริ่มจำหน่ายยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้แก่ภาครัฐ ในปี 2559 บริษัท วีที แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายบริการโดยใช้เป็นพื้นที่โรงงานในการประกอบยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง ตัวถังยานยนต์ เครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มบริษัท และขยายการให้บริการไปยังองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารงานส่วนจังหวัด องค์การบริหารงานส่วนตำบล ซึ่งมีความต้องการยานยนต์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น รถขยะ รถดับเพลิง รถกระเช้า เป็นต้น

VISION & MISSION
 

 • Vision - We are driven for leading Material Handling & Logistic Equipments Supply industry of South East  Asia.
 •  Mission - ลูกค้าพอใจ ฉับไว้บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา รักษาซึ่งมาตรฐานของสินค้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

 

CORE VALUE
 

 • Quality Excellence - มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างผลงาน และบริการที่ดีที่สุด
 • Customer Focus - มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจในความคาดหวังและความต้องการ พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
 • Integrity - ยึดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นมืออาชีพ ในการสร้างความเชื่อมั่น โดปฏิบัติงานให้ถูกต้องที่ลูกค้าต้องการ
 • Teamwork - ทำงานเป็นทีม