CSR

งานวิ่งมินิมาราธอนพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 5

  • 22 April 2020

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 5 ระยะทางรวม 10 km.